Artykuły styropianowe
Druty i szydła
Falbanki
Kwiatki ozdobne
Materiały odblaskowe
Rzepy odzieżowe
Sznurowadła
Taśmy bawełniane
Taśmy spodniowe
Taśmy termo
Włóczki Rozetti
Przetłumacz:   
Program partnerski dla sklepów o profilu dekoracyjno-firanowym

DRODZY KLIENCI

Witamy serdecznie w Programie partnerskim dla sklepów pasmanteryjnych i o profilu dekoracyjno-firanowym, który opracowaliśmy i przygotowaliśmy z myślą o Was - naszych Klientach.

W programie może uczestniczyć każdy sklep, wystarczy tylko zbierać punkty, które przyznawane będą za dokonywane u nas zakupy. Dla ułatwienia, aby przystąpić do programu, nie muszą Państwo wypełniać żadnych formularzy zgłoszeniowych. Do każdej faktury będą dołączone punkty, które można następnie wymienić na upominki.

W celu zapoznania się z naszymi propozycjami, została opracowana lista nagród. Znajduje się na niej wiele ciekawych i przydatnych artykułów, które mogą stać się znakomitym prezentem dla rodziny, bliskich, lub też wyróżnieniem dla pracowników.

Program został opracowany w taki sposób, żeby nie zajmował Państwu dodatkowego czasu. Każdy z Was może traktować go jako zabawę, a satysfakcją będą upominki, które ucieszą każdego.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu i zapraszamy do zbierania punktów. Mamy nadzieję że nasza nowa, wspólna zabawa przyniesie Państwu wiele radości a upominki z naszej listy znajdą zastosowanie w Waszym życiu prywatnym
i zawodowym.

Do pobrania: Oświadczenie, Zgłoszenie zamiany punktów

Regulamin programu
I. Stosowne pojęcia
 1. Organizator - "Bafpol Firma Handlowa Lilianna Bartczak" z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Spiżowej 7/14, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 73515, posiadająca NIP: 894-126-08-49.
 2. Klient - osoba fizyczna, spółka osób fizycznych lub osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prowadząca działalność gospodarczą w formie sklepu detalicznego, z wyłączeniem tych osób, dla których głównym profilem działalności jest działalność produkcyjna, kupująca produkty Organizatora.
 3. Produkty - wszystkie towary oferowane Klientowi przez Organizatora.
 4. Kupon Promocyjny - potwierdzenie otrzymania punktów przesyłane do Klienta wraz z fakturą.
 5. Nagrody - określone w katalogu towary, które Klienci nabywają za określoną kwotę pieniężną (cena) przy jednoczesnym wykorzystaniu określonej ilości punktów zgromadzonych na Koncie.
 6. Cena - określona kwota pieniężna, której uiszczenie (przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości punktów) uprawnia Klienta do odbioru nagrody.
II. Postanowienia ogólne
 1. Program lojalnościowy rozpoczyna się od dnia 1 czerwca 2013 roku.
 2. Okres trwania programu to 36 miesięcy od daty rozpoczęcia. Okres trwania może zostać przedłużony przez Organizatora.
 3. Program lojalnościowy może być zakończony przed planowanym terminem, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i rozliczenia w tym czasie Klientów z posiadanych punktów.
III. Warunki przystąpienia do programu
 1. Uczestnikami programu mogą stać się wyłącznie osoby pełnoletnie określone mianem Klienta.
 2. Warunkiem przystąpienia do programu jest dokonanie zakupu towarów, oferowanych przez Organizatora.
IV. Zasady przyznawania punktów
 1. Punkty przyznawane będą za zakup produktów oferowanych przez Organizatora według zasady, za każde pełne 200 złotych netto, przy czym 200 zł = 1 punkt.
 2. Punkty naliczane będą tylko na podstawie faktur VAT.
 3. Liczba przyznawanych punktów będzie pomniejszana o wartość faktur korygujących, tzn. od faktury podstawowej zostanie odjęta wartość faktury korygującej i na podstawie wyniku zostaną skorygowane punkty.
 4. Przyznane punkty będą przesyłane do Klienta wraz z fakturą w formie kuponów promocyjnych.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za okresowe braki towarów na magazynie, punkty przyznawane będą od rzeczywistej wartości (netto) wystawionej faktury.
 6. Punkty przyznawane będą tylko i wyłącznie na podstawie pojedynczej faktury, nie ma możliwości sumowania faktur.
 7. Organizator ma prawo w każdej chwili zmienić zasady punktacji po uprzednim powiadomieniu Klientów.
V. Zasady wymiany punktów
 1. Punkty w programie są sumowane narastająco przez okres trwania programu. W czasie trwania programu lub najpóźniej miesiąc po jego zakończeniu, punkty powinny zostać wymienione na nagrody.
 2. Uzyskane punkty są podstawą do wyboru przez Klienta nagrody, zgodnie z listą nagród.
 3. Wartość punktowa nagrody nie może przekroczyć ilości posiadanych przez Klienta punktów.
 4. Za punkty nie może być przyznany ekwiwalent pieniężny.
 5. Wartość nagrody stanowi dla Organizatora koszt uzyskania przychodów, a dla Klienta - przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z Art. 9 ust. 1, Art. 10 ust. 1 p.9 i Art. 11 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991r. (z późn. zm.), a także Art. 7 ust. 1 i Art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15 lutego 1992 r. ( z późn. zm.).
 6. Na każdą nagrodę zostanie Klientowi wystawiona faktura VAT opiewająca na wartość ceny.
 7. Zgłoszenia zamiany punktów na wybrane nagrody mogą być składane jedynie w formie pisemnej na specjalnych drukach, dostępnych na stronie internetowej www.bafpol.pl, bądź u przedstawiciela handlowego reprezentującego Organizatora.
 8. Wypełnione zgłoszenie wraz z kuponami promocyjnymi w liczbie odpowiadającej wartości nagrody należy przesłać tylko i wyłącznie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru pod adres: Bafpol Firma Handlowa, Źródła, ul. Kwiatowa 35, 55-330 Miękinia, lub złożyć bezpośrednio u przedstawiciela handlowego reprezentującego Organizatora.
 9. Wypełnione i złożone lub przesłane zgodnie z pkt. 8 zgłoszenia zamiany punktów na nagrody jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie jego postanowienia.
 10. W czasie zgłaszania wymiany punktów na nagrody Klient nie może mieć żadnych przeterminowanych zobowiązań płatniczych wobec Organizatora, a w razie ich posiadania Klient musi uregulować je w ciągu 7 dni od daty napłynięcia zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane
 11. Nagrody zostaną przekazane Klientowi poprzez firmę kurierską, bądź przedstawiciela handlowego w czasie 6 tygodni od daty otrzymania zgłoszenia.
 12. W przypadku dostarczenia nagrody przez przedstawiciela handlowego, zostanie ona w obecności Klienta rozpieczętowana i sprawdzona. Gdy urządzenie okaże się sprawne wszystkie późniejsze reklamacje Klient winien kierować do firmy określonej na karcie gwarancyjnej, po ówczesnym skontaktowaniu się z Organizatorem.
VI. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia programu, Klienci winni zgłaszać pisemnie w czasie trwania programu, jednak nie później niż 1 miesiąc po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać dokładne dane Klienta, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w przeciągu 21 dni od daty otrzymania.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany pisemnie o decyzji organizatora dotyczącej reklamacji.
VII. Warunki końcowe
 1. Regulamin programu dostępny będzie na stronie internetowej www.bafpol.pl, jak również u przedstawicieli handlowych reprezentujących Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm kurierskich i Poczty Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody leżący po stronie Klienta.
 4. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Sądem do rozstrzygania sporów, będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Lista nagród dla uczestników programu
 1. Bon na zakupy w firmie Bafpol o wartości 50 zł - 18 punktów
 2. Toster o wartości ok. 80 zł - 29 punktów
 3. Bon na zakupy w firmie Bafpol o wartości 100 zł - 36 punktów
 4. Czajnik elektryczny o wartości ok. 100 zł - 36 punktów
 5. Piłka futbolówka o wartości ok. 100 zł - 36 punktów
 6. Bony towarowe Tesco o wartości 100 zł - 36 punktów
 7. Klocki Lego o wartości ok. 140 zł - 51 punktów
 8. Krajalnica o wartości ok. 150 zł - 54 punkty
 9. Żelazko o wartości ok. 150 zł - 54 punkty
 10. Depilator o wartości ok. 160 zł - 58 punktów
 11. Ciśnieniomierz o wartości ok. 160 zł - 58 punktów
 12. Grill elektryczny o wartości ok. 180 zł - 65 punktów
 13. Prostownica do włosów o wartości ok. 200 zł - 72 punkty
 14. Mikser kuchenny o wartości ok. 200 zł - 72 punkty
 15. Sokowirówka o wartości ok. 230 zł - 83 punkty
 16. Kuchenka mikrofalowa o wartości ok. 250 zł - 90 punktów
 17. Wiertarka udarowa o wartości ok. 250 zł - 90 punktów
 18. Odkurzacz o wartości ok. 350 zł - 126 punktów
 19. Wieża audio o wartości ok. 400 zł - 144 punkty
 20. Wkrętarka o wartości ok. 400 zł - 144 punkty
 21. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) o wartości 400 zł - 144 punkty
 22. Ekspres do kawy (na kapsułki) o wartości ok. 500 zł - 181 punktów
 23. Aparat cyfrowy o wartości ok. 600 zł - 217 punktów
 24. Odtwarzacz blu-rey o wartości ok. 700 zł - 253 punkty
 25. Nawigacja samochodowa o wartości ok. 800 zł - 289 punktów
 26. Kamera cyfrowa o wartości ok. 1000 zł - 361 punktów
 27. Tablet o wartości ok. 1200 zł - 433 punkty
 28. Myjka ciśnieniowa o wartości ok. 1500 zł - 542 punkty
 29. Laptop o wartości ok. 2000 zł - 722 punkty
 30. Expres do kawy o wartości ok. 3000 zł - 1083 punkty

*Cena dla wszystkich produktów wynosi 1 zł + VAT
*Wartości nagród wyrażone w cenach brutto